کفش کار ⚡ مشخصات، قیمت و خرید کفش ایمنی

خرید لباس نظامی و پوتین نظامی، کفش ورزشی، کفش اداری و چکمه هر کدام برای هدف خاصی می باشند. سه کشور عراق، عربستان و آذربایجان بزرگترین بازارهای هدف ایران در بخش کفش هستند. عضو هیاترئیسه جامعه صنعت کفش ایران در بحث تولید و چالشهایی که صنعت با آن روبهروست، میگوید: «صنعت کفش مجموعهای از تولیدات صنعتی و صنفی است و طبیعتا نسخه واحدی برای حل آن وجود ندارد اما مهمترین چالش، بحث نوسانات نرخ ارز است که تاثیرش را روی صنعت حتی قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی گذاشت و موجب آن شد. از طرفی آمار و ارقام قاچاق طبق اعلام منابع بینالمللی در مقایسه با سالهای گذشته افت داشته اما تمام این موارد دلیل بر این نیست که نگران ضربهای که قاچاق به تولید وارد میکند، نباشیم. در سالهای گذشته غیر از دو سال اخیر، ۲۵ برابر آن چه در گمرک اظهار میشد، کفش وارد کشور شد که نشان میدهد این صنعت بهشدت از نظر قاچاق آسیبپذیر است و ضربهای که صنعت ما در سالهای گذشته از محل واردات بیرویه و قاچاق کفش خورد، باعث زمینگیرشدن تولیدات داخلی شد.

در این سالها و در شرایط تحریم، مصرفکنندگان اقبال خوبی را به صنعت کفش داخل نشان دادند و تولیدکنندگان هم کار خود را از نظر کمیت و کیفیت در قالب و فرم، نوآوری، بهبود مدیریت و شبکههای زنجیرهای و فروشگاههای زنجیرهای بهبود بخشیده و گسترش دادهاند. به عنوان آتش نشان یا حرفه ای که به پیاده روی و سرعت بالا نیاز دارند ، معمولاً این کفش را به عنوان بهترین کفش ایمنی انتخاب می کنند. کفش کف پایی مخصوص: این نوع کفش از تمامی قسمت های پا در هنگام راه رفتن و دویدن محافظت می کند. همانطور که گفته شد، تعدد مدل های کفش کار که توسط فروشگاه های عرضۀ تجهیزات ایمنی همچون رادین ایمن صورت می گیرد، فراوان است.

به طور کلی می توان از ابزار و تجهیزات مختلفی برای رعایت نکات ایمنی استفاده کرد. کفش های ایمنی انواع مختلفی دارند که می توان به کفش ایمنی مهندسی، کفش ایمنی طبی، کفش ایمنی تبریز اشاره نمود. کارشناسان ما سالهاست که در زمینه تولید و فروش انواع تجهیزات ایمنی و کفش های کار فعالیت میکنند. این کفشهای ایمنی فولادی در برابر فعالیت سقوط اشیا بر روی کف یا پنجه وله یا خرد کردن پا محافظت می کند. در محیط های صنعتی، نوع تجهیزات ایمنی که کارفرما تهیه می کند، نقش بسزایی در حفظ سلامت افراد خواهد داشت و می توانند با آسودگی خاطر فعالیت خود را انجام دهند. خرید کفش های کار عمده باعث می شود که در هزینه های شما صرفه جویی شود و شما با حداقل ترین هزینه بهترین نوع کفش را خریداری کنید و در صورت خرابی یکی از کفش ها می توانید از یک کفش دیگر نیز استفاده کنید.

اگر در فضایی با رطوبت مشغول به کار هستید باید از چکمه ایمنی استفاده نمایید، برای افرادی که با برق سر و کار دارند از کفش های عایق برق استفاده می شود و کارگران نیز بسته به حوزه کاری خود باید از کفش ایمن استفاده نمایند. کفش ایمنی سبک یکی از ویژگی های مهم برای کفش ایمنی مناسب می باشد. شوخی گرفتن این حرف ممکن است به ضرر شما تمام شود و خسارت های جبران ناپذیری به جان شما وارد کند، از طرفی رعایت اصول اولیه ایمنی می تواند سلامت شما را در محل کار تضمین کند. کفش های کار با سرپنجه کامپوزیت عایق برق هستند و در برابر جریان الکتریسیته محافظ هستند و هیچگونه فلزی در طراحی و تولید آنها به کار نمی رود. عایق جریان الکتریسیته باشد.