قیمت و خرید انواع کفش ایمنی کار

وی یکی از راههای تحول روستاها و معیشت روستاییان را در گرو تولید داخل میداند و میافزاید: شاید باور این موضوع که هفتهای دو کانتینر از روستای ینگیقلعه شهرستان رزن محصول صادر میشود سخت باشد؛ ولی این اتفاق با همدلی بین اهالی روستا وسرمایهگذاران رخ داد. آنها نه دل به شهرهای پرازدحام بستند و نه دست روی دست گذاشتند تا شاید مسؤولی یا مدیری از آنجا عبور کند و دست یاری به سوی اهالی دراز کند، امروز روستاها یاریگر تولید شدند و در جذب بازارهای صادراتی گوی رقابت را از شهرکهای عریض و طویل صنعتی ربودند. مقصود شفیعی در ادامه به سرمایهگذاران بومی این واحد تولیدی اشاره میکند و میافزاید: اهالی روستا از وجود این واحد تولیدی منتفع میشوند به ویژه اینکه این کارخانه اشتغال و درآمد ایجاد کرده و باعث مهاجرت معکوس شده و جوانانی که در تهران کار میکردند به روستا برگشتند و در کنار قوم و خویش خود زندگی میکنند.

جوانانی که تا همین یکی دو سال گذشته به دنبال کار راهی مناطق حاشیهای تهران شده بودند و با دستمزدهای ناچیز زندگانی میگذراندند اما امروز با خیالی آسوده از آینده شغلی خود ازدواج و کاشانهای بنا کردهاند. روستاهای دور و نزدیک علاوه بر حال و هوای «خوشا به حالت ای روستایی» ایجاد شغل و توسعه تولید را بر داشتههایشان اضافه کردند و پرچم تولید داخل از کیف و جوراب و لباس تا کفش و قبضه بازارهای صادراتی را برافراشتند. خبرگزاری فارس- همدان؛ هرچند سالهاست که در کتاب فارسی اول دبستان خبری از آن شعر زیبا و باصفای «خوشا به حالت ای روستایی» نیست، اما این شعر همچنان پابرجاست و آه حسرت را از نهاد شهرنشینان بلند میکند، اگرچه امروز جنس آن دگرگون شده است.

در این مدل همچون کفش های ایمنی دیگر در جلوی کفش از یک لایه فلزی به منظور محافظت از انگشتان پاها در مقابل ضربات سنگین حین کار استفاده می شود. وی اضافه میکند: ایجاد یک واحد تولیدی که حداقل جوانان همین روستا مشغول به کار شوند جرقه ابتدایی این طرح بود بنابراین با بررسیهای انجام گرفته دست در دست هم با بهرهگیری از تسهیلات مشاغل روستایی این واحد راهاندازی شد و امروز بعد از دو سال تاثیرات آن در روستا ملموس است. بهرام مظفری از آغاز به کار این واحد تولیدی و اشتغالزایی ۱۲ نفره یاد میکند و متذکر میشود: با شروع کار پنج نفر از بومیان روستا را برای آموزش به تهران فرستادیم تا مهارت لازم را کسب کنند و به مرور زمان با توسعه تولید، ۴۳ نفر به صورت مستقیم، ۳۰ نفر در قالب مشاغل خانگی در منازل روستا و بیشتر از ۲۰ نفر هم به شکل غیر مستقیم مشغول به کار شدند.

صادرات به افغانستان نیز ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و سهم افغانستان از صادرات ما از ۲۵ درصد دوره مشابه سال گذشته به ۲۰ درصد در ۱۰ ماهه امسال رسیده است. مظفری از جذب بازارهای صادراتی در روزهای ابتدایی تولید یاد میکند و میافزاید: اولین تولیدات ما راهی کشورهایی چون عراق، عمان، افغانستان و بحرین شد و همچنان هم بر اساس نیازهای خارجی محصول تولید میکنیم. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در این واحد تولیدی کفشهای ورزشی و پیادهروی به صورت تزریق مستقیم تولید میشود ادامه میدهد: ۶۴ ایستگاه تولید، یعنی در هر چهار دقیقه دو جفت کفش در هر ایستگاه تولید شود پس روزانه با فعالیت تک شیفت ۳ هزار و ۴۰۰ کفش تولید میکنیم که بالغ بر ۹۰ درصد آن صادر میشود. در هنگام کار حداکثر تمرکز و دقت خود را به کار گیرید.