راهنمای سایز کفش صندل پاپوش نوزاد و کودک ( 1ماهه تا 5 ساله)

مادری که بچههایش در خانه تنها بودهاند و وقتی برمیگردد و اجساد آنها یا بدنهای زخمی و سوختهشان را میبیند دیوانهوار بر سرو صورت میکوبد و حیران و بهت زده فریاد میکشد و شنیدن جملات تکراری که ای کاش قبل از این حادثه بیشتر حواسمان بود. همانند حادثه مهیبی که چند روز قبل در یک پیتزافروشی در پاساژ تیراژه تهران رخ داد. موقع خرید کفش نوزاد همانند خرید کفش بزرگسال ابتدا باید پای کودک خود را اندازه گیری کنید. وی در ادامه میافزاید: متأسفانه برخی انفجارها مربوط به سیلندرهای گاز است از آنجا که در برخی نقاط کشور و حتی تهران هنوز لولهکشی گاز شهری انجام نشده همانند بازار تهران اغلب افراد از سیلندرهای گاز استفاده میکنند که همین موضوع یکی از دلایل انفجارهاست. دلیل دیگر تغییر کاربریهای غیرمجاز است یعنی افراد به خاطر تغییر کاربری محل، سرخود شروع به تغییر در لولهکشی گاز یا سیمکشی برق ساختمان کرده و همین موضوع به خاطر اینکه کار اساسی و دقیق انجام نشده خطر انفجارها را بالا میبرد.

گاهی دیجی کالا برای ترغیب کاربرانی که به تازگی ثبت نام کرده و یا خریدی نداشتهاند، کدهای تخفیف مخصوصی ارائه میدهد تا بتوانند کالاهای دلخواه خود را با تخفیف خریداری کنند. همچنین نگاهی به آمار تلفات و کسانی که دچار سوختگیهای شدید، نقص عضو و همچنین خسارتهای جانی و مالی میشوند نشان میدهد که توجه به ایمنی امری ضروری است. نگاهی به آمار این حوادث نشان میدهد، این پدیده همزمان با سرد شدن هوا شدت بیشتری میگیرد و هرچند آمار دقیقی از انفجار گاز ارائه نشده اما مروری بر اخبار حکایت از وقوع حدود یک صد انفجار در سال جاری دارد. اگر کودک شما بعد از به پا کردن کفش ها، سر می خورد یا لنگ می زند، نشان می دهد که راحت نیست. پای کودک شما آنقدر زود رشد میکند بعضی از کفشها بدون اینکه فرصت کنید آن را به کودک بپوشانید، برای او کوچک میشوند.

میتوانید از این کفشها استفاده کنید. در فصل تابستان برای جلوگیری از عرق کردن پای نوزاد خود میتوانید از صندل استفاده کنید. پارچه نمیگذارد پای کوچولوی شما در کفش عرق کند و اذیت شود. وقتی شما تصمیم میگیرید برای نوزاد خود کفش بخرید علاوه بر انتخاب مدل مناسب و کیفیت و دوام کفش باید حتما به سایز کفش دقت کنید تا پای نوزاد شما اذیت نشود. فردی که خانهاش منفجر شده و خودش یا عزیزانش در این حادثه آسیب دیدهاند اگر مقصر شناخته شوند باید خسارت همسایهها و همه کسانی که در این ماجرا به اموال و جانشان آسیب وارد شده را نیز بپردازند که بیتردید این موضوع دردی مضاعف بر او تحمیل میکند. این تازه یک سوی ماجراست چرا که صاحبخانهای که خانهاش منفجر و به اصطلاح پودر شده و خودش و عزیزانش نیز در این حادثه آسیب دیدهاند اگر مقصر شناخته شود باید خسارت همسایهها و همه کسانی که در این ماجرا به اموال و جانشان آسیب وارد شده را نیز بپردازد که بیتردید این موضوع دردی مضاعف بر او تحمیل میکند.

ملکی با اشاره به خسارتهای جبرانناپذیری که این حوادث بر زندگی افراد میگذارد، میگوید: وقتی برای انجام عملیات به محل حادثه میرویم با صحنههای عجیب و دردناکی رو به رو میشویم از یک سو مواجهه با کسانی است که در این حوادث جان باختهاند یا مصدوم شدهاند و از سوی دیگر واکنش بازماندگانی است که در زمان حادثه در محل حضور نداشتهاند و وقتی مطلع میشوند و به صحنه حادثه میآیند، تراژدی دردناکی را به تصویر میکشند. این کارشناس آتشنشانی با بیان اینکه همیشه در دو مقطع از سال آمار انفجارها بالا میرود، میگوید: همیشه در آغاز فصل سرما و همچنین در پایان این فصل حوادث انفجار افزایش مییابد. آمارها از رشد عجیب این انفجارها در اغلب شهرها و حتی روستاهای کشور خبر میدهد. دیجی کالا برای این منظور کدهای تخفیف ارسال رایگان با عناوینی مانند: کد تخفیف برای ارسال رایگان دیجی کالا، کد تخفیف ارسال رایگان دیجی کالا بدون محدودیت خرید اول، کد تخفیف دیجی کالا ارسال رایگان، کد تخفیف ارسال رایگان سوپرمارکت دیجی کالا و بن تخفیف ارسال رایگان دیجی کالا به شما هدیه میدهد.